Брой свободни места в паралелките за учебната 2020/2021 година

В момента свободните места в паралелките са както следва: 2 клас общообразователна подготовка – 10 места; 3 клас общообразователна подготовка – 5 места; 4 клас общообразователна подготовка – 5 места; 5 клас общообразователна подготовка – 1 място; 6 клас – общообразователна подготовка – 7 места; 9 а клас профил: “Софтуерни и хардуерни науки” – 2 места; 9 б клас профил: “Физическо възпитание и спорт” – 2 места; 9 в клас профил: “Икономическо развитие” задочна […]

Подаване на документи за прием в 8. клас

gnezdo-1

И тази година 29. СУ е определено за училище ГНЕЗДО, в което се подават документи за прием в 8. клас. От 3 до 7 юли включително квалифициран екип ще ви помогне да въведете коректно желанията си в електронната платформа priem.mon.bg Кандидатите трябва да представят: свидетелство за завършено основно образование – оригинал; бележка с резултатите от […]

График на изпитите за учениците от задочна форма на обучение

График на изпитите за първа поправителна сесия на учениците от VIII клас, задочна форма на обучение График на изпитите за първа поправителна сесия на учениците от XI клас, задочна форма на обучение График на изпитите за втора поправителна сесия на учениците от XII клас, задочна форма на обучение

Дипломиране на випуск 2020

IMG-9ed155b3c6c4892d5305a0cc4d91d4ec-V

Абитуриентите от випуск 2020 получиха дипломите си с много усмивки и малко тъга в двора на 29. СУ. Заради противоепидемичните мерки учителите изразиха обичта си не с прегръдки, а с огромни сърца в ръцете. Специален поздрав със стихове и песни поднесоха талантливите ни четвъртокласници.                

Лятна занималня на учениците от начален етап

1

Лятната занималня за учениците от начален етап стартира с игри във въжен парк “Коколандия”. В следващите дни те посетиха парка при театър “София”, зоопарка и бяха на екскурзия от Княжево до Тихия кът.                  

Проект ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

unnamed

29. Средно училище “Кузман Шапкарев” участва в Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)” на проекта BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”  за учебната 2019 / 2020 г. В училището са сформирани два клуба: […]

Свободни места за 1 клас за учебната 2020/2021 година

След трето  класиране за прием в 1 клас за учебната 2020/2021 година в 29. Средно училище “Кузман Шапкарев”  има 8 свободни места.

СПИСЪК на приетите ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г. на трето класиране

списък на приетите ученици в първи клас на трето класиране

Свободни места за 1 клас за учебната 2020/2021 година

След второ класиране за прием в 1 клас за учебната 2020/2021 година в 29. Средно училище “Кузман Шапкарев”  има 11 свободни места.

Изпит по физическо възпитание и спорт за проверка на способностите в VII клас

sports.png-1

ИНФОРМАЦИЯ !       Изпитът за проверка на способностите  по физическо възпитание и спорт за прием в неспециализираните училища след завършено основно образование ще се проведе на 24.06.2020 г. от 09,00 ч.   в 29. СУ „Кузман Шапкарев“. Явяване на учениците до 8,30 ч. Учениците представят следните документи: Документ за самоличност на ученика /лична карта, […]