Завет

Заветите на нашия патрон, възрожденецът Кузман Шапкарев:

Мили мои, пазете българщината!

Ние, българите, сме един народ, а нашето отечество се нарича България. Още три неща трябва да обичаме и пазим: народността, езика и вярата.

Щастие без честност няма!

29. СУ отваря за първи път врати през есента на 1959 год. При създаването си училището е наименувано “Георги Бакалов” . От учебната 1963/1964 година, поради нарасналия брой ученици, се обособяват две самостоятелни училища – гимназия и основно. През 1969 година двете училища отново се обединяват в 29 ЕСПУ “Георги Бакалов” – едно от първите училища в София с чуждоезиково обучение. От 1993 година името на училището е “Димитър Хоматиан”, а с решение на столичния общински съвет от 14.02.2000 година училището приема името на възрожденеца “Кузман Шапкарев” – име, което с гордост носи и днес.

Кузман Атанасов Шапкарев е роден на 01.02.1834 година в Охрид. Родителите му били бедни и неуки и от малък започва да работи като кожухар ,за да помага на семейството си. Отначало малкият Кузман учи в гръцко училище, а по-късно при вуйчо си Янаки Стрезов, изиграл значителна роля в ранните години от живота му . От 1853 година започва учителската си дейност , която продължава с малки прекъсвания 30 години. Като учител в Струга Шапкарев се сближава с Димитър Миладинов, за чиято дъщеря Елисавета по-късно се оженва. Навсякъде, където започва преподавателска дейност ,по примера на Миладинов, той въвежда българския език. Кузман Шапкарев издава четири учебника : “Землеописание” , “Български буквар” , “ Българска читанка” , “Кратка свещена история”. Заедно с вуйчо си открива частно българско училище в Охрид. По негова инициатива в Солун се създават българските мъжка и девическа гимназии. Той сътрудничи на различни вестници и списания – “Българска пчела” ,”Македония” , “Читалище” и др. Един от най-значимите и стойностни приноси на Кузман Шапкарев е събирането и издаването на огромно количество фолклорни материали и други народни умотворения, които излизат в сборник през 1891/1892 година.
На 18 март 1909 година бележитият български възрожденец се прощава с живота си с чувство за достойно изпълнен граждански и обществен дълг, блестящо осъществил мечтата на своя живот – “…… да стана нещичко полезен народу си”

Ден след ден училището утвърждава име и авторитет. Дълги години то е базово на СУ “Св. Климент Охридски”, на ЮЗУ “Неофит Рилски”- Благоевград. Много студенти провеждат педагогическата си практика именно тук, черпейки от професионализма и вдъхновението на учителите на 29 СУ.

Публични личности, възпитаници на 29 СУ през различни години, са Мая Нешкова, Радосвет Радев, Кристина Димитрова, Люба Ризова, Павел Виданов, Десислава Гръблева, д-р Радослава Гачилова.