Материално-техническа база

 • Училището разполага с шест оборудвани компютърни кабинета, осигурени с високоскоростен интернет, копирно и мултимедийно оборудване;
 • Акредитиран ITcard center със следната конфигурация и възможности:
 • работа в среда на Интернет;
 • електронна поща;
 • обучение по други дисциплини, подпомагано с компютри;
 • работа по проекти.
 • Компютърни конфигурации – 10 броя, лаптопи – 2 броя, принтери – 2 броя, мултифункционално устройство (скенер, копир, принтер) – 1 брой, мултимедиен проектор – 2 броя,прожекционен екран, бяла дъска, високоскоростен интернет, учебни програми, лицензиран софтуер.
 • За качественото обучение допринасят отлично оборудваните кабинети по физика и химия, биология, изобразително изкуство, музика, които разполагат с богат набор от технически средства и нагледни материали.
 • На разположение на учениците са два физкултурни салона. Големият салон е с нова модерна настилка, изцяло подменена дограма, нови баскетболни кошове, волейболна мрежа, гимнастически уреди, фитнес уреди, тенис на маса.  Малкият физкултурен салон е оборудван с дюшеци, фитнес и гимнастически уреди.
 • Училищната библиотека разполага с богат фонд художествена и научна литература, учебници, речници, периодични издания.  Осигурен е постоянен интернет достъп на двете компютърни конфигурации.
 • Училищният стол и бюфет предлагат разнообразна и качествена храна.
 • Осигурено е медицинско обслужване в добре оборудван лекарски кабинет.
 • За сигурността на учениците е осигурена  физическа охрана от лицензирана охранителна фирма, както и постоянно видеонаблюдение.