Педагогически състав

111z

Маргарита Стойкова Милева – директор

Румяна Виткова Миланова – зам. директор, учебна дейност

Анна Владимирова Дюлгерова –  учител,   начален етап,  магистър

Росица Петкова Иванова –  учител, начален етап , магистър

Даниела Мирчева Ацева – учител, начален етап , магистър

Цветелина Емилова Илиева – учител, начален етап ПИГ 1-2 кл. , бакалавър

Цветемира Иванова Берова – старши учител, български език и литература, магистър,  II ПКС

Венелина Стоянова Стоянова –  учител, български език и литература, магистър

Христина Дамянова Радулова -  учител, български език и литература, бакалавър

Соня Людмилова Цонкова-Караманолева – старши учител, английски език, магистър, V ПКС

Албена Недялкова Хаджиганева - учител, английски език, магистър

Сашка Рангелова Дончева – старши учител, руски език и френски език, магистър

Иванка Благоева Гергененова-Петрова – старши учител, математика, магистър,  II ПКС

Стефка Николова Тодорова – учител, математика, магистър

инж. Надя Върбанова Гецова –старши учител, информатика и ИТ, магистър,  IV ПКС

Борис Георгиев Мангалов - учител, информатика и ИТ, бакалавър

Рени Маринова Цветанова – учител, биология и здравно образование, бакалавър

Недка Железова  Петрова – старши учител, химия и ООС, физика и астрономия, магистър

Деница Петева Георгиева –  учител, история и цивилизация, магистър

Симона Димитрова Лукарска –  учител, география и икономика, бакалавър

Красимир Цветанов Киров - учител, цикъл Философия, бакалавър

Гергана Миткова Докузова –  учител, физическо възпитание и спорт,  магистър

Петя Пенева Генчева-Христова –  учител, физическо възпитание и спорт, магистър, V ПКС

Елена Любенова Петрова – учител, ПИГ 5-6 клас и изобразително изкуство, бакалавър

Йорданка Любенова Енчева – учител, музика, магистър

Теменужка Янкова Загорова – учител, немски език