Контакти

ДИРЕКТОР : тел./факс – 02/8313020

sou_29@abv.bg

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР, УЧЕБНА ДЕЙНОСТ – 02/8319119

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК – 02/8310170

СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ – 02/8323068


Въпроси и коментари са добре дошли.

* indicates required field

Създаване и поддръжка - Fast Secure Contact Form