Обществен съвет

Правилник

Състав на обществения съвет при 29. СУ „Кузман Шапкарев“:

Председател: Божиян Неделчев – родител

Членове:

  • Любомира Лукайчева – представител на СО – район „Сердика“
  • Владимир Николов – родител
  • Йоана Маринова – родител
  • Искра Цветанова – родител