Профил на купувача

http://sop.bg/sou29-414/

 

Обявление за процедура

За набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.

Обявление за процедура

Заповед Схеми

zapoved za vytreshni pravila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешни правила ЗОП