Учебни планове

2023/2024 учебна година

Учебен план – ПГ

Учебен план – I “а” клас

Учебен план – II “а” клас

Учебен план – III “а” клас

Учебен план – IV “а” клас

Учебен план – V “а” клас

Учебен план – VI “а” клас

Учебен план – VII “а” клас

Учебен план – VIII “а” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”, АЕ интензивно

Учебен план – VIII “б” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”, АЕ

Учебен план – VIII “в” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”, ИЕ разширено

Учебен план – VIII “г” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”, ИЕ

Учебен план – IX “a” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”, АЕ интензивно, РЕ

Учебен план – IX “б” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”, АЕ, РЕ

Учебен план – X “а” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”, АЕ интензивно, РЕ/ФЕ

Учебен план – X “б” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”, АЕ, РЕ/ФЕ

Учебен план – XI “а” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”, АЕ, РЕ

Учебен план – XI “б” клас – профил “Физическо възпитание и спорт”, АЕ, РЕ

Учебен план – XII “а” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”, АЕ, РЕ

Учебен план – XII “б” клас – профил “Физическо възпитание и спорт”, АЕ, РЕ

Учебен план – XII “в” клас – профил “Икономическо развитие”, РЕ, задочна форма

2022/2023 учебна година

Учебен план – ПГ

Учебен план – I “а” клас

Учебен план – II “а” клас

Учебен план – III “а” клас

Учебен план – IV “а” клас

Учебен план – V “а” клас

Учебен план – VI “а” клас

Учебен план – VII “а” клас

Учебен план – VIII “а” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”, АЕ интензивно

Учебен план – VIII “б” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”

Учебен план – IX “a” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”, АЕ интензивно

Учебен план – IX “б” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”

Учебен план – X “а” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”

Учебен план – X “б” клас – профил “Физическо възпитание и спорт”

Учебен план – XI “а” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”

Учебен план – XI “б” клас – профил “Физическо възпитание и спорт”

Учебен план – XI “в” клас – профил “Икономическо развитие”, задочна форма

Учебен план – XII “а” клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки”