АкцентиЗа ученицитеНовиниУчебен процес

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

 Уважаеми родители,

За  учениците в подготвителен клас и за  първокласниците  предлагаме:

-Обучение през цялата учебна година само първа смяна;

– Безплатно обучение по английски , френски, италиански, руски или немски език;

-Безплатно обучение по информационни технологии;

-Безплатна занималня следобяд;

-Два физкултурни салона;

-Шест компютърни кабинета;

-Стая за отдих и занимания по интереси;

-Библиотека;

-Музикален салон;

-Медицински специалист;

-Ресурсен учител;

-Лицензирана охрана;

-Видеонаблюдение.

                                      График на дейностите за прием на ученици в подготвителен и  първи клас:

 • Подаване на заявление за участие в приема  до 30.05.2014 г– всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч.;
 • Обявяване списъците на приетите ученици – 03.06.2014 г. в 17:00ч.;
 • Записване на новоприетите ученици/с удостоверение за завършена подготвителна група-оригинал/  – 04.06.2014 г. – 05.06.2014 г.  от 08.30 ч. до 16.30 ч.;
 • Обявяване на свободни места на 06.06.2014г. до 17.30ч.
 • Попълване на свободни места – 09.06.14г и 10.06.2014г.от 08.30 ч. до 16.30 ч
 • На 11.06.2014г.- обявяване на останалите свободни места.
 • Ден на отворени врати – 26.03.2014г.
 •  Родителска среща – 12.06.2014г./ четвъртък/ от 18.00ч.

                                                                 Критерии за прием в I клас в 29 СОУ „Кузман Шапкарев“

 1. Деца, подлежащи на задължително обучение в района на 29 СОУ“Кузман Шапкарев“;
 2. Деца, които имат по- големи братя или сестри в училище;
 3. Деца на родители, работещи в района на училището;
 4. Деца, посещавали детска градина в район Сердика;
 5. Деца на родители, които са завършили или работили в 29 СОУ.

                                                                       Необходими документи:

           За кандидатстване :

1.Заявление -декларация ( по образец на училището) ;

2. Акт за раждане на детето- копие;

3.Лична карта на родител/настойник (показва се за справка);

4.Анкетна карта.

           За записване / след класиране/:

1.Заявление ( по образец на училището);

2. Удостоверение за завършена подготвителна група / клас ( за учениците в  I клас) – оригинал.

Извънкласни и извънучилищни дейности, в които могат да участват учениците :

1. Изучаване на гръцки език;

2. Изучаване на италиански език;

3. Ателие „Изобрази света около нас“;

4.Клуб „Европейска кухня“;

5.Клуб „Сладко изкушение“

6. Клуб „Лего – роботика“;

7.Клуб “ Гордея се, че съм българин“;

8.Клуб „Танцувай с мен“;

9.Клуб „Празници и обичаи- създаване на традиции и възпитаване на ценности“.