НовиниПрием на ученици

Започна приемът на документи за подготвителен и първи клас в 29 СОУ „Кузман Шапкарев“ за учебната 2015-2016 година

Уважаеми родители,

За осъществяването на приема   в нашето училище, можете да се запознаете с указанията и стъпките  за кандидатстване:

График на дейностите за прием:

 • Подаване на документи за участие в класирането  Срок: до 29.05.2015 г.
 • Обявяване на списъците с класираните ученици    Срок: на 03.06.2015 г.
 • Записване на класираните ученици                          Срок: на 04.06.2015 г. и на 05.06.2015 г.
 • Обявяване на свободните места                               Срок: на 08.06.2015 г.                                                                          
 • Попълване на свободните места                              Срок: от 10.06.2015 г.  до 12.06.2015 г.
 • Обявяване на останалите свободни места              Срок: на 15.06.2015 г.
 • Попълване на свободните места                              Срок: до 15.09.2015 г.
 • Първа родителска среща                                          Срок: на 16.06.2015 г.

Необходими документи:

 За участие в класирането:

 1. Заявление – Заявление за участие в класирането
 2.  Акт за раждане на детето – / копие /

  За записване:

 1. Заявление – / по образец /
 2. Анкетна карта – / по образец /
 3. Удостоверение за завършена подготвителна група – / само за записване в първи клас /

Критерии  за прием на ученици в първи клас:

 1. Деца, които през учебната 2014/2015 г. са посещавали подготвителна група в 29 СОУ ”Кузман Шапкарев”;
 2. Деца, живеещи в района на училището (удостоверено с лична карта на родител/настойник);
 3. Деца на учители и служители, работещи в училището и в сферата на образованието;
 4. Деца на родители, работещи в близост до училището (служебна бележка от местоработата);
 5. Деца на родители, които са учили и завършили 29 СОУ (документ за завършена степен на образование);