Новини

Зимна ваканция

Съгласно заповед РД09-1168/19. 08. 2016 г. на Министъра на образоването и науката:

  • от 04.02.2017 г. до 08.02.2017 г. вкл. зимна ваканция  за учениците от І до ХІ клас,
  • от 04.02.2017 г. до 06.02.2017 г. вкл. зимна ваканция  за учениците от ХІI клас.