АкцентиНовини

Ден на думата „благодаря“

„Благодаря“ беше най-често употребяваната дума в 29.СУ на 11 януари. Учениците от 4. и 7. клас я изписаха на различни езици с помощта на г-жа Росица Манзурова, а г-жа Христина Радулова организира дискусия на тема „За какво съм благодарен“.

По инициатива на Ученическия съвет беше подредено табло на благодарността с най-интересните послания.

Международният ден на думата “благодаря“ се чества на 11 януари от 1994 г. Целта е да се стимулира изразяването на признателност и да се подобри общуването между хората.