Награди и постиженияПроекти

“Знам и мога” – изява на оригинално мислене и творчество

Учениците от трети клас в 29 СОУ “Кузман Шапкарев” решаваха 12 задачи от различни области на познанието на проведеното за втори път национално състезание “Знам и мога”, организирано от МОМН.

Основната цел е да се стимулират уменията на учениците да прилагат усвоеното в нови ситуации, да аргументират идеи, разкриващи творческия им потенциал. Освен по определен предмет, учениците от начална училищна възраст показват по-широка култура по екологични, здравни, икономически и други въпроси. Задачите дават възможност за изява на оригинално мислене и творчество.

На проведения първи кръг с най-висок резултат в училището е Димитър Георгиев Христов – ученик от ІІІ клас.

Пожелаваме му успех и в следващия етап на състезанието!