АкцентиНовиниПрием на ученици

Прием в I клас за учебната 2013 – 2014 година

Прием в І клас – 2 паралелки:

 • 1 паралелка с френски език;
 • 1 паралелка с английски език

Обучението по френски език в първи клас се осъществява съвместно с Френския институт в България.

Уважаеми родители,

За  първокласниците ние предлагаме:

 • Обучение през цялата учебна година само първа смяна;
 • Целодневна организация на учебно-възпитателния процес;
 • Безплатна полуинтернатна група от I до IV клас;
 • Английски или френски език от първи клас;
 • Участие в  Проект „УСПЕХ“ за извънкласни дейности , съфинансиран от Европейския съюз;
 • Допълнителни възможности за извънкласни занимания–футбол, съвместно с Детско-юношески футболен клуб „Национал” , спортни и народни танци – по избор на ученика;
 • Зелени, бели и сини училища, съвместно с лицензирани фирми;
 • Материална база -два физкултурни салона, шест компютърни кабинета, мултимедиен кабинет, стая за отдих и занимания по интереси, библиотека, музикален салон;
 • Стол, бюфет, безплатни закуски за начален етап;
 • Медицински специалист-целодневно;
 • Охрана от лицензирана фирма–постоянно видеонаблюдение.

График на дейностите за прием на ученици в първи клас:

 • Подаване на заявление за участие в приема от 15.02.2013 г. до 31.05.2013 г. – всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч.;
 • Класиране на 06.06.2013 г.;
 • Записване на новоприетите ученици с оригиналните удостоверения за завършен подготвителен клас/група от  07.06.2013 г. до 11.06.2013 г. – всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч.;

Указания за записване на ученик в първи клас:

 • всяко дете постъпва като ученик в първи клас през годината , в която навършва 7 години;
 • изборът на училище се извършва от родител/настойник  на детето.

Необходими документи:

 1. Заявление за записване; (изтеглете от тук)
 2. Копие от Акт за раждане на детето;
 3. Лична карта на родител/настойник (показва се за справка);
 4. Анкетна карта.

Критерии за прием в I клас в 29 СОУ,  приети на заседание на Педагогически съвет с Протокол № 4 от 15.01.2013 г.:

 1. Деца, живеещи в района на училището (удостоверено с лична карта на родител/настойник);
 2. Деца на учители и служители, работещи в училището;
 3. Деца на родители, работещи в близост до училището (служебна бележка от местоработата);
 4. Деца, които имат брат или сестра, ученици в 29 СОУ (удостоверено с ученическа книжка);
 5. Деца на родители, които са учили и завършили 29 СОУ (документ за завършена степен на образование).