Прием на ученици

Прием на ученици за учебната 2013-2014 година

Уважаеми родители,
ние, учителите от 29 СОУ „Кузман Шапкарев”, знаем, че изборът на училище е важен момент за бъдещето на Вашите деца. В първите години на образованието си те изграждат своите навици за учене, характери и личностни качества. Съзнавайки отговорността в тези първи стъпки, ние, екипът учители от 29 СОУ „Кузман Шапкарев”, сме фокусирани да изградим в тях умения и качества като им дадем образование, което ще бъде своеобразен трамплин за тяхното добро бъдеще.

ЗНАНИЕТО Е БЕЗЦЕННО!!!
Вашите, нашите, деца – бъдещето на Република България, са като книга с бели листа, върху които предстои да се пише. Позволете ни да напишем шедьовър!

Прием за учебната 2013/2014 година в 29 СОУ „Кузман Шапкарев” :

Прием в подготвителен клас:

  • 2 паралелки

Необходими документи:

  1. deklaracia_-podg_-klas (1)
  2. Копие от Акт за раждане на детето;
  3. Лична карта на родител/настойник (необходима за справка).

Прием в І клас:

  • 1 паралелка с френски език
  • 1 паралелка с английски език

Необходими документи :

  1. Заявление за записване;
  2. Копие от Акт за раждане на детето;
  3. Лична карта на родител/настойник (необходима за справка).