Акценти

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА

Мартеницата e обредна по смисъл украса от усукани конци, които се слагат на 1 март за здраве.В класическия си вид мартеницата представлява усукани бял и червен конец, най-често вълнени. Цветовете имат строго определен смисъл: червено – кръв, живот; бяло – чистота, щастие. Традицията е на първия ден от март най-старата жена в семейството да връзва на ръцете на децата пресукан бял и червен конец за здраве и против уроки. Мартениците се носят до появата на първото цъфнало  дърво или на първата прелетна птица, тоест до настъпването на пролетта. След това се поставят на дърво или под камък. Друг обичай е мартениците, носени до първа пролет, да се завържат след това на клончета от цъфнало дърво или храст. Така на много места в България традиционно се виждат окичени с  мартеници  дървета и храсти. Друг обичай е мартениците да се носят докато се видят първите щъркели и чак тогава да се закичат на дърво.Празникът на  Баба Марта  в българските традиции е символ на пролетта и носи пожелание за здраве и плодородие в началото на новия цикъл в природата. Първи март бележи идването на Баба Марта , митологичния образ в българския фолклор, олицетворяващ променливия месец март.