АкцентиНовиниПрием на ученици

Прием след 7. клас за учебната 2018/2019 г.

Верни на традицията да създаваме най-добрите възможности за реализация на учениците си, обявяваме прием след 7. клас в профилите „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Икономическо развитие“ за учебната 2018/2019 г.

Профил СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

1 паралелка

certification-computerПрофилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

 • Утроеният резултат от теста по БЕЛ
 • Резултатът от теста по математика
 • Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
 • Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

Завършилите профила могат да се реализират в IT сектора и електронните медии, да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните информационни технологии и уеб системи, да разработват софтуерни и арт продукти на съвременно ниво. 29. СУ разполага със съвременна материална база – мултимедийна и компютърна техника.

Училището ни се класира в топ 5 по дигитални компетентности на учениците на Националното външно оценяване след десети клас през 2017 г.

globuslabs_power_bi_04Профил ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

1 паралелка

Профилиращи предмети:

 • География и икономика
 • Английски език

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

 • Утроеният резултат от теста по БЕЛ
 • Резултатът от теста по математика
 • Оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
 • Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

Този профил дава възможност да се придобият знания и умения, свързани с икономическите и обществените явления и процеси. Учениците ще могат да задълбочат своята географска култура, да развият предприемачески идеи и управленски подход, да формират модели на поведение за активна гражданска позиция. Обучението ще им даде отлична подготовка за икономическите университети у нас и в чужбина.

Предлагаме и ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение

с профил ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

1 паралелка

Изисквания:
• завършено основно образование
• навършени 16 години

w256h2561371726648CalendarГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018-2019 г. съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Вид дейност Срок
1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 14.05.-18.05.2018 г. вкл.
2. Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите  

до 22.05.2018 г. вкл.

3. Провеждане на тестове по:

 • български език и литература
 • математика
21.05.2018 г.23.05.2018 г.
4. Обявяване на резултатите от тестовете до 06.06.2018 г. вкл.
5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • изобразително изкуство
 • музика
 • спорт
01.06.2018 г.04.06.2018 г.05.06.–06.06.2018 г. вкл.
6. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 11.06.2018 г. вкл.
7. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите 13.06.-19.07.2018 г. вкл.
8. Подаване на документите за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 20.06.-26.06.2018 г. вкл.
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 г. вкл.
10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 04.07.-06.07.2018 г. вкл.
11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 г. вкл.
12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 13.07.-17.07.2018 г. вкл.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 19.07.2018 г.
14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20.07.-24.07.2018 г. вкл.
15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 26.07.2018 г. вкл.
16. Записване на приетите ученици на трети етап на класирането 27.07.-30.07.2018 г. вкл.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 02.08.2018 г.
18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директорадо 11.09.2018 г. вкл.
19. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14.09.2018 г. вкл.

 Заповед  №РД09-4135/29.08.2017 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА – от 7,30 до 17,30 часа в кабинет 3 на партер