Новини

Задължително ограничаване на пътуванията до Италия

Уважаеми родители и ученици запознаваме Ви с писмото на Началника на РУО София – град и с писмата на Министъра на образованието:

1. Писмо на Началника на РУО

Задължително ограничаване на пътуванията до Италия за всички образователни институции

Изх. № РУО1- 5085/ 25.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-4958/ 24.02.2020 г. на началника на РУО – София-град с приложено писмо с вх. № РУО1-4897/ 24.02.2020 г. на министър Красимир Вълчев, относно ограничаване на пътуванията до Италия и местата, за които има информация за разпространение на коронавируса с цел опазване живота и здравето на децата и учениците, Ви уведомявам, че с писмо с вх. № РУО1-5010/ 25.02.2020 г. на министър Красимир Вълчев се уточнява, че предходното писмо има задължителен характер и се отнася до всички образователни институции.

2. Писма на Министъра:

1. Писмо с вх. № РУО1-4897/ 24.02.2020 г. pismo1

2. Писмо с вх. № РУО1-5010/ 25.02.2020 г. pismozadlzhitelen

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД