НовиниПроекти

Работа по проект “Подкрепа за успех”

 изтеглен файл

Проект BG05M20P001-2.011-0001„Подкрепа за успех“

29. СУ “Кузман Шапкарев”, град София втора поредна учебна година работи по проект “Подкрепа за успех”

Обучението е организирано в 10 групи за допълнително обучение:

1-4 клас – 1 група по Български език и литература във 2 клас с ръководител Райна Петрова 6 ученици;

5-7 клас 3 групи – 1 група по Информационни технологии в 5 клас с ръководител Надя Гецова 4 ученици;

1 група по Информационни технологии в 7 клас с ръководител Надя Гецова 4 ученици;

1 група по Математика в 7 клас с ръководител Антоанета Иванова 7 ученици;

 

8-10 клас 4 групи – 1 група по Информационни технологии в 9 клас с ръководител Румяна Рачева 4 ученици;

1 група по Информационни технологии в 9 клас с ръководител Борис Мангалов 5 ученици;

1 група по Математика в 8 клас с ръководител Иванка Гергененова-Петрова 6 ученици;

1 група по Български език и литература в 10 клас с ръководител Венелина Стоянова 8 ученици;

11-12 клас – 2 групи – 1 група по Български език и литература в 11 клас с ръководител Христина Радулова 8 ученици;

1 група по Български език и литература в 12 клас с ръководител Венелина Стоянова 8 ученици.