АкцентиНовини

ВАЖНО! V, VI, X и XI клас се връщат в училище от 15 февруари

Съгласно нова заповед на министъра на здравеопазването от 15 февруари 2021 г. в 29. СУ “Кузман Шапкарев” се подновяват присъствените учебни занятия за учениците от V, VI, X и XI клас.

Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

До 17 февруари включително продължават присъствените учебни занятия за учениците от VIII и XII клас. От 18 февруари те ще се обучават от разстояние чрез платформата Тeams.