НовиниПолезна информация

Учениците от VIII и XII клас се връщат в училище

От 4 февруари учениците от VIII и XII клас се връщат за две седмици в училище. Останалите класове от прогимназиален и гимназиален етап продължават обучението от разстояние в Teams.

Частичното възстановяване на присъствените занятия в училище става съгласно заповед РД-01-52/26.01.2021 на министъра на здравеопазването и заповед № РД-09-290/29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката.

От 18 февруари до 2 март присъствено обучение ще има за V, X и XI клас.  През това време останалите класове от гимназиален и прогимназиален етап – VI, VIII, IX и XII клас, ще се обучават от разстояние в Teams.

От 4 март до 17 март в училище ще бъдат учениците в VI, IX и XII клас. Останалите ще се обучават от разстояние в електронна среда в Teams.

От 04.02. e в сила седмичната програма за втория учебен срок, която е предоставена на учениците от класните ръководители.

Всички класни стаи в 29. СУ са оборудвани с въздухопречистватели.

Съгласно заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. на министъра на здравеопазването носенето на защитни маски в общите закрити части на училището и в класните стаи е задължително.