АкцентиБележити датиНовини

149 г. от обесването на Апостола

Поклон пред паметта на Апостола на свободата!

Учениците от 29. СУ посветиха часа на класа на годишнината от обесването на Васил Левски. Осмокласничката Тамара Илиева изнесе вълнуваща презентация пред съучениците си за делото и заветите на Апостола.

Дела трябват, а не думи.

Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само себе си.

Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.

Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.

Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия.

Народе ????

Васил Левски