ГрафициПолезна информация

График на дейностите и седмично разписание в групите за ЦДО

Считано от 18 септември 2023 г.

Начален етап – група А

ЧасВреметраенеДейност
112,10-12,45Организиран отдих и физическа активност
213,00-13,35Самоподготовка
313,50-14,25Самоподготовка
414,45-15,20Занимания по интереси
515,35-16,10Занимания по интереси
616,25-17,00Организиран отдих и физическа активност

Начален етап – група Б

Понеделник, вторник, сряда, четвъртък

ЧасВреметраенеДейност
113,00-13,40Организиран отдих и физическа активност
213,50-14,30Самоподготовка
314,40-15,20Самоподготовка
415,30-16,10Занимания по интереси
516,15-16,55Занимания по интереси
617,00-17,40Организиран отдих и физическа активност

Петък

ЧасВреметраенеДейност
112,10-12,50Организиран отдих и физическа активност
213,00-13,40Самоподготовка
313,50-14,30Самоподготовка
414,40-15,20Занимания по интереси
515,30-16,10Занимания по интереси
616,20-17,00Организиран отдих и физическа активност

Прогимназиален етап – група V-VI клас

Понеделник, вторник, четвъртък, петък

ЧасВреметраенеДейност
114,00-14,40Самоподготовка
214,50-15,30Самоподготовка

Сряда

ЧасВреметраенеДейност
113,10-13,50Самоподготовка
214,00-14,40Самоподготовка
  • При мотивирано писмено заявено желание на родителя ученик, включен в целодневна организация на учебния ден, може да не участва в една или две от дейностите в определени дни.