За ученицитеУчебен процес

Учебен процес

Учебният процес се осъществява в едносменен режим при следния график на часовете:

І – ІІ клас
35 минутни часове
1 час 8.10h – 8.45h 
2 час 9.00 h – 9.35 h
3 час 9.50 h – 10.25 h
4 час 10.50 h – 11.25 h
5 час 11.40 h – 12.15 h
6 час 12.30 h – 13.05 h
ІІІ – ІV клас
40 минутни часове
1 час 8.10h – 8.50 h 
2 час 9.00 h – 9.40 h
3 час 9.50 h – 10.30 h
4 час 10.50 h – 11.30 h
5 час 11.40 h – 12.20 h
6 час 12.30 h – 13.10 h
V – ХІІ клас
45 минутни часове
1 час 8.00 h – 8.45 h
2 час 8.55 h – 9.40 h
3 час 9.50 h – 10.35 h
4 час 10.55 h – 11.40 h
5 час 11.50 h – 12.35 h
6 час 12.45 h – 13.30 h
7 час 13.40 h – 14.25 h