Прием на ученици

Започна приемът на документи за подготвителен и първи клас в 29 СОУ “Кузман Шапкарев” за учебната 2016-2017 година

Уважаеми родители,

За осъществяването на приема   в нашето училище, можете да се запознаете с указанията и стъпките  за кандидатстване:

График на дейностите за прием:

  1. Подаване на документи за участие в класирането        Срок до 30.05.2016 г.
  2. Обявяване на списъците с класираните ученици          Срок до 03.06.2016 г. в 17,00 ч.
  3. Записване на класираните ученици                                Срок  на 06.06 и 07.06 2016 г.
  4. Обявяване на свободните места                                    Срок на 08.06.2016 г. до 17,30 ч.
  5. Попълване на свободните места                                    Срок на 09.06.2016г. и 10.06.2016г.
  6. Обявяване на останалите свободни места                    Срок  на 13.06.2016 г.
  7. Попълване на свободните места                                    Срок  на  09.2016 г.
  8. Първа родителска среща на 16.06.2016 г.

Необходими документи:

 За участие в класирането:

 1. Заявление – Заявление за участие в класирането
 2.  Акт за раждане на детето – / копие /

  За записване:

 1. Заявление – / по образец /
 2. Удостоверение за завършена подготвителна група – / само за записване в първи клас /

Критерии  за прием на ученици в подготвителен клас:

1.  Адресна регистрация – 15 т.

 1. Месторабота на родителите в района на училището –15 т.
 2. Полусираци, сираци – 10 т.
 3. Родители, възпитаници на 29.СОУ – 10 т.
 4. Родители, работещи в сферата на образованието – 10 т.

Общо 60 точки

При равен брой точки предимство има детето, живеещо в по-голяма близост до училището, удостоверено с адресна регистрация на родителя.

Критерии  за прием на ученици в първи клас:

1.  Адресна регистрация – 15 т.

 1. Деца, завършили подготвителна група в същото училище – 15 т.
 2. Месторабота на родителите в района на училището – 5 т.
 3. Полусираци, сираци – 10 т.
 4. Родители, възпитаници на 29.СОУ – 10 т.
 5. Родители, работещи в сферата на образованието – 5 т.

Общо 60 точки

При равен брой точки предимство има детето, живеещо в по-голяма близост до училището, удостоверено с адресна регистрация на родителя.

Необходими документи за признаване на точките по критериите:

1/ местожителството се  удостоверява с  личната карта на родителя

2/ месторабота в района на училището се доказва със служебна бележка от работодателя

3/ Възпитаници на 29.СОУ го доказват с копие от дипломата си

4/Работещите в сферата на образованието го доказват със служебна бележка от съответната образователна институция, в която работят

5/ Деца, завършили подготвителен клас в 29.СОУ, прилагат в края на учебната година удостоверение за завършен подготвителен клас