НовиниПрием на ученици

Във връзка със система за прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 г., границите на прилежащите територии/ улици, квартали, микрорайони, жилищни комплекси, и други/ към училището

Прилежаща територия на 29. СУ «Кузман Шапкарев» , определена и утвърдена от кмета на район «Сердика» с Протокол от 31.01.2017 г.:

бул.»Сливница»/нечетни номера/ до пл.Сточна гара

Владайска река

ул.»Първа Българска армия» /четни номера/

ул.»Каменоделска»

ул.»История Славянобългарска»

жп.линии до площад «Пред гаров»

бул.»Кн.Мария Луиза»/четни номена/

бул.»Сливница»