НовиниПрием на ученици

Прием в първи клас и подготвителна група за учебната 2019/2020 г. – критерии, прилежащи територии, график

1klasЗа учебната 2019/2020 година обявяваме прием за две паралелки в първи клас от по 22 деца, както и за две подготвителни групи – една целодневна и една полудневна, от по 23 деца.

Предлагаме:

  • безплатно чуждоезиково обучение – английски или испански език;
  • информационни технологии;
  • извънкласни занимания по интереси – приложни изкуства, театър;
  • лятна занималня;
  • квалифицирани преподаватели, които успешно съчетават традиционни и модерни образователни практики.

Пълна информация за приетата от Столичния общински съвет Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община може да намерите ТУК.

КРИТЕРИИ

В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:

ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12 – годишна възраст са ученици в същото училище. 47 т. Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;Копие на удостоверение за раждане на детето.
Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/ настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.  30 т.
Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаване на заявлението.  25 т.
Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.
Четвърта група – деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.  20 т. Лична карта /за постоянен адрес на родителя/. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението. Копие на удостоверение за раждане на детето.
За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение № 3 на Системата, така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете*

ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРИТОРИИ ЗА 29. СУ „Кузман Шапкарев”

ул. „Тимок“ – 1А, 2 вх. А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А, 8, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69

ул. „Георги С. Раковски” – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вх. А, Б и В, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

ул. „Дунав“ – 61, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 92

ул. „Заводска“ – 1, 4

ул. „Каменоделска“ – 8, 10, 12

ул. „Кожарска” – 1, 2, 6

ул. „Козлодуй” – 1, бл. 2А, вх. А и Б, 2Б, вх. А и Б, 2В, вх. А и Б, 2Г, 3, 5, 6, 8, вх. А и Б, 7, 9, 10, 11, 12,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 57, 61, 63, вх. А и Б, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73

ул. „Малашевска” – 1

ул. „Родопи” – 1, 2, 2А, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15,16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

ул. „Сапунджийска” – 4

ул. „Константин Стоилов” – 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 62

ул. „Панагюрище” – 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51,53,55

бул. „Сливница” – 237, 239, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261,263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 301,303,305, 309, 309А

ул. „Будапеща“ – 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92А, 94

ул.„Рила” -2, 3, 4, 5А, 5Б, 7А, 8, 10, 12, 14, 16

ул. „Веслец” – 51, 51А, 51Б, 51Г, 53, 55, 57, 57А, 57Б, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 79, 84, 84В

ул. „Клокотница” – 2, 4, 6, 8

бул. „Княгиня Мария Луиза” – 62, 64, 66, 68, 76, 76А, 76Б, 76В, 78 вх. А и Б,80,92

пл. „Лъвов мост” – 3, 4А, 4Б, 6

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

 

СРОК ДЕЙНОСТ
29.03.2019 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.
от 15.04.2019 г.до 15.05.2019 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.
03.06.2019 г.в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
от 04.06.2019 г. до 06.06.2019 г. вкл. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на първо класиране.
06.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на свободните места за второ класиране.
от 07.06.2019 г. до 10.06.2019 г. вкл. до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие във второ класиране.
10.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
от 11.06.2019 г.до 12.06.2019 г. вкл.до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на второ класиране.
12.06.2018 г. – в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за трето класиране.
от 13.06.2019 г. до 14.06.2019 г. вкл. до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие в трето класиране.
14.06.2019 г.  – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.
18.06.2019 г. до 17,00 ч. Записване на учениците, приети на трето класиране.
20.06.2019 г. Обявяване на свободните места след трето класиране.
от 21.06.2019 г.до 13.09.2019 г. вкл. Попълване на свободните места след трето класиране. Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и РУО София-град