АкцентиЗа ученицитеНовиниПрием на ученици

Прием след 7. клас за учебната 2019/2020 г.

Верни на традицията да създаваме най-добрите възможности за усъвършенстване и реализация на учениците си, обявяваме прием след завършено основно образование (след 7. клас) в профилите “Софтуерни и хардуерни науки” и „Физическо възпитание и спорт“ – дневна форма на обучение, както и в профил “Икономическо развитие” – задочна форма на обучение, за учебната 2019/2020 г.

computerПрофил СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

1 паралелка

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

 • Утроеният резултат от теста по БЕЛ
 • Резултатът от теста по математика
 • Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
 • Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

Завършилите профила могат да се реализират в IT сектора и електронните медии, да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните информационни технологии и уеб системи, да разработват софтуерни и арт продукти на съвременно ниво. 29. СУ разполага със съвременна материална база – мултимедийна и компютърна техника.

Училището ни се класира в топ 5 по дигитални компетентности на учениците на Националното външно оценяване след десети клас.

sports.png-1Профил ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

1 паралелка

Профилиращи предмети:

 •  Физическо възпитание и спорт
 • Биология и здравно образование

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

 • Резултатът от теста по БЕЛ
 • Резултатът от теста по математика
 • Удвоеният резултат от проверка на способностите /спорт/
 • Оценката по физическо възпитание и спорт от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
 • Оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

*Заявления за явяване на изпита за проверка на способностите по спорт се подават от 3 до 5 юни. Изпитът ще се проведе на 25 и 26 юни в 29. СУ.

Профилът дава възможност за спортно усъвършенстване, придобиване на знания и умения по спортната анимация и утвърждаване на здравословния начин на живот.

Училището ни има дългогодишни традиции в спорта и се гордее с над 100 шампионски купи и медали,  спечелени от ученическите ни отбори по футбол, лека атлетика, волейбол, баскетбол, тенис на маса, плуване, бадминтон, шах, колоездене и др.

Профил ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1 паралелка

globuslabs_power_bi_04-300x167Изисквания:
• завършено основно образование
• навършени 16 години

Профилиращи предмети:

 • География и икономика
 • Английски език

Срок на обучение: 5 години

Този профил дава възможност да се придобият знания и умения, свързани с икономическите и обществените явления и процеси. Учениците ще могат да задълбочат своята географска култура, да развият предприемачески идеи и управленски подход, да формират модели на поведение за активна гражданска позиция. Обучението ще им даде отлична подготовка за икономическите университети у нас и в чужбина.

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019-2020 г. съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. и заповед РД 09 – 1709 / 29.08.2018 г. след завършено основно образование

Вид дейност Срок
1. Подаване на заявление за явяване на изпит по чужд език и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 03.06.-05.06.2019 г. вкл. 
2. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 03.06.-05.06.2019 г. вкл.
3. Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите  до 18.06.2019 г. вкл.
4. Провеждане на тестове по:

 • български език и литература
 • математика
 • чужд език /по желание на ученика
17.06.2019 г., начало 9,00 часа19.06.2019 г., начало 9,00 часа21.06.2019 г., начало 9,00 часа
5. Обявяване на резултатите от НВО до 27.06.2019 г. вкл.
6. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • изобразително изкуство
 • музика
 • спорт
20.06.2019 г.24.06.2019 г.25.06.-26.06.2019 г. вкл.
7. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 27.06.2019 г. вкл.
8. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02.07.2019 г. вкл.
9. Издаване на свидетелство за основно образование до 03.07.2019 г. вкл.
10. Подаване на документите за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03.07.-05.07.2019 г. вкл.
11. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11.07.2019 г. вкл.
12. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2019 г. вкл.
13. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18.07.2019 г. вкл.
14. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2019 г. вкл.
15. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2019 г.
16. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24.07.-25.07.2019 г. вкл.
17. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2019 г. вкл.
18. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31.07.2019 г. вкл.
19. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 01.08.2019 г.
20. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2019 г. вкл.
21. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 13.09.2019 г. вкл.

 Заповед  №РД09-1709/29.08.2018 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА – от 7,30 до 17,30 часа