Новини

Мерки за недопускане на разпространението на заразата с COVID – 19

Във връзка с писмо с Изх. № РУО1- 6950/ 18.03.2020 г. на Началника на РУО София-град , Ви запознавам с писмо № 9105-108/ 17.03.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката, в което е приложено писмо № 0211-42/ 16.03.2020 г. на министъра на здравеопазването с превантивни мерки с цел недопускане разпространението на заразата с COVID – 19.

 

Приложения: 1Писмо № 9105-108/ 17.03.2020 г. заместник-министъра на образованието и науката

Писмо на заместник министър на образованието и науката

2. Писмо № 0211-42/ 16.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

писмо на министъра на здравеопазването

3. Презентация и постер с превантивни мерки

merki_prezentaciya

poster