За ученицитеНовини

Обучение по БНТ2, БНТ4 и възможни информационни канали

1. Съвместно с Министерството на образованието БНТ започва една инициатива програма „С БНТ на училище“.  БНТ2 ще бъде изцяло насочен към учениците, учителите и родителите в тази нелека ситуация.

От 9:15 до 12:00ч. и от 13:00 до 16:00ч. ще бъдат излъчвани видеоуроци и образователни клипове за различните възрасти и класове.

Утре 17.03.2020г. /вторник/ по БНТ 2 от 9,15  ще започне образователна програма за 7 клас.

В следващите дни от 9 до 12 часа ще бъде за учениците от начален етап, а следобяд за учениците от 5 до 7 клас.

2. До 29.03.2020 г. ще бъде безплатен достъпа до образователната платформа Уча.се – https://ucha.se/videos/

3. Списък на издателствата,предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката  учебници – печатни издания, от I до VII клас включително

Издателска група „Анубис” ООД, „Булвест 2000” ООД, „Клет България” ООД, Oxford University Press:

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/login

Издателство „Архимед 2“: http://www.arhimedbg.com/

„БГ Учебник” ЕООД: http://bguchebnik.com/bel/

„Бит и техника” ООД: http://www.bititechnika.com/

ИК „Домино” ЕООД: http://ebook.domino.bg

„Изкуства” ЕООД:

Учебник по Музика за I клас – https://izkustva.bg/music1.php
Учебник по Музика за II клас – https://izkustva.bg/music2.php
Учебник по Английски език за II клас – https://izkustva.bg/eng2.php
Учебник по Музика за III клас – https://izkustva.bg/music3.php
Учебник по Компютърно моделиране за III клас – https://izkustva.bg/km3.php
Учебник по Музика за V клас – https://izkustva.bg/music5.php
Учебник по Музика за VI клас – https://izkustva.bg/music6.php
Учебник по Информационни технологии за VI клас – https://izkustva.bg/it6.php
Учебник по Музика за VII клас  – https://izkustva.bg/music7.php
Учебник по Информационни технологии за VII клас – https://izkustva.bg/it7.php

„Макмилан Пъблишърс Лимитид”, представлявано от „Инглиш Бук Сентър” ООД и „ЮНИОН ПРЕС” ЕООД:

http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria/

СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие: http://free.pedagog6.com/

„Издателство Питагор” ООД:

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_I_klas.pdf

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_II_klas.pdf

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_I_klas.pdf

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид” и САНПРО: http://www.pearson.bg/home/

Издателска група „Просвета”: http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

ИК „Рива” АД: https://uchebnicite.bg/

„Юнивърс ” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Express Publishing”:

http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books

4. на https://edubg2020.wixsite.com/edubg/za-vas-roditeli ще намерите дигитални ресурси с обучителни материали на български език. Сайтът EduBG включва различни раздели. Там ще намерите информация за: родителите, Е-учебници, Е-образователни ресурси, Е-интрументи за видео уроци, Е-образователни платформи, уроци излъчени по БНТ 2 и БНТ 4.