За ученицитеНовиниПрием на ученици

Прием в 1 клас за учебната 2020/2021 година

Прием в първи клас за учебната

2020/2021 година – критерии,

прилежащи територии, график

9459_0

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, 

За учебната 2020/2021 година обявяваме прием в първи клас – една паралелка от  22 ученици

Предлагаме:

  • безплатно чуждоезиково обучение – английски език;
  • информационни технологии;
  • извънкласни занимания по интереси – приложни изкуства, театър;
  • лятна занималня;
  • квалифицирани преподаватели, които успешно съчетават традиционни и модерни образователни практики;
  • група за целодневна организация на учебния ден.

Бланка на заявлението: zaqvlenie_za_priem_na_uchenici_v_1klas_uchebna_2020-2021g.

Училищният план-прием в първи клас е гласуван и приет на ПС – Протокол № 7/11.02.2020 г., съгласуван е с Обществения съвет на 29.СУ на 26.03.2020 г.

Училищният план-прием в първи клас за учебната 2020/2021 г. е утвърден със Заповед № РД-756/27.03.2020 г. на Директора на 29.СУ

 

Пълна информация за приетата от Столичния общински съвет Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община може да намерите ТУК.

КРИТЕРИИ

В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:

 

ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12 – годишна възраст са ученици в същото училище. 47 т. Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;Копие на удостоверение за раждане на детето.
Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/ настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.  30 т.
Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаване на заявлението.  25 т.
Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.
Четвърта група – деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.  20 т. Лична карта /за постоянен адрес на родителя/. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението. Копие на удостоверение за раждане на детето.
За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение № 3 на Системата, така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете*

 

ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРИТОРИИ ЗА 29. СУ „Кузман Шапкарев”

ул. „Тимок“ – 1А, 2 вх. А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А, 8, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69

ул. „Георги С. Раковски” – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вх. А, Б и В, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

ул. „Дунав“ – 61, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 92

ул. „Заводска“ – 1, 4

ул. „Каменоделска“ – 8, 10, 12

ул. „Кожарска” – 1, 2, 6

ул. „Козлодуй” – 1, бл. 2А, вх. А и Б, 2Б, вх. А и Б, 2В, вх. А и Б, 2Г, 3, 5, 6, 8, вх. А и Б, 7, 9, 10, 11, 12,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 57, 61, 63, вх. А и Б, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73

ул. „Малашевска” – 1

ул. „Родопи” – 1, 2, 2А, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15,16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

ул. „Сапунджийска” – 4

ул. „Константин Стоилов” – 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 62

ул. „Панагюрище” – 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51,53,55

бул. „Сливница” – 237, 239, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261,263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 301,303,305, 309, 309А

ул. „Будапеща“ – 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92А, 94

ул.„Рила” -2, 3, 4, 5А, 5Б, 7А, 8, 10, 12, 14, 16

ул. „Веслец” – 51, 51А, 51Б, 51Г, 53, 55, 57, 57А, 57Б, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 79, 84, 84В

ул. „Клокотница” – 2, 4, 6, 8

бул. „Княгиня Мария Луиза” – 62, 64, 66, 68, 76, 76А, 76Б, 76В, 78 вх. А и Б,80,92

пл. „Лъвов мост” – 3, 4А, 4Б, 6

Гранични-прилежащи-райони-1клас-2020-2021

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

 ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

 

Срок  Дейност
30.03.2020 г. Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.Информация за брой места се обявява на интернет-страницата, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община
от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас
01.06.2020 г.17,00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на І-во класиране
от 02.06.2020 г. до 05.06.2020 г. вкл.до 17,00 ч. Записване на учениците, приети на І-во класиране
08.06.2020 г. – в 18,00 ч. Обявяване на незаетите  места за ІІ-ро класиране
от 09.06.2020 до 15.06.2020 г. вкл.до 12,00 ч./На 09.06. и 11.06. заявления за участие да се подават след приключване на НВО по БЕЛ и математика за VII клас/ Подаване на заявления за участие във ІІ-ро класиране
15.06.2020 г. – в 18,00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на  ІІ-ро класиране
от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. вкл.до 17,00 ч. Записване на учениците, приети на IІ-ро класиране
18.06.2020 г.в 18,00 ч. Обявяване на незаетите места за IІІ-то класиране
от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие в IІІ-то класиране
22.06.2020 г. – в 18.00 ч.  Обявяване на списъците на приетите ученици на IІІ-то класиране
23.06.2020 г. до 24.06.2020 г. 17.00 ч. Записване на учениите, приети на IІІ-то класиране
24.06.2020 г. – в 18,00 ч. Обявяване на свободните места след IІІ-то класиране
от 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г. вкл. Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и РУО – София-град

 

Заявленията за прием на ученици в 1 клас, могат да бъдат подавани и по електронен път. Заявлението, попълнено от родителя се изпраща на електронната поща на училището sou_29@abv.bg. То ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи входящия номер на документа.

Бланка на заявлението: zaqvlenie_za_priem_na_uchenici_v_1klas_uchebna_2020-2021g.