Урок по толерантност

Психологът към МКБППМН на СО–район „Сердика“ г-жа Стефка Балтова раздаде мартенички на децата от 1. и 2. клас и изнесе лекция за превенция на агресията.