АкцентиНовини

IX и XII клас отново в училище

От 4 март учениците от IX и XII клас се връщат за две седмици в училище.

В 29. СУ присъствено се обучават също V, VI, X и XI клас.

Съгласно заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. на министъра на здравеопазването носенето на защитни маски в общите закрити части на училището и в класните стаи е задължително. Занятията се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.