НовиниПолезна информацияПрием на ученици

Важно за бъдещите първокласници!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, задължително попълва в училището по прилежащ район на обхват писмено заявление по образец с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването.

Екипът на 29. СУ е готов да съдейства за въвеждане на необходимите данни в електронната система.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

Наредбата за прием на ученици в първи клас може да намерите ТУК.

ПЪРВИ КЛАС В 29. СУ

За предстоящата учебна 2023/2024 година 29. СУ “Кузман Шапкарев” обявява прием за една паралелка в първи клас, целодневно обучение, с избираеми учебни часове по английски език, български език и математика.

Какво предлагаме:

  • ранно чуждоезиково обучение – английски език;
  • извънкласни занимания по интереси – приложни изкуства, театър, танци;
  • безопасна и спокойна среда с видеонаблюдение;
  • класни стаи с модерно мултимедийно оборудване;
  • безплатна лятна занималня;
  • квалифицирани преподаватели, които успешно съчетават традиционни и модерни образователни практики.

Отново ще имаме и полудневна подготвителна група.