ГалерияПроекти

Екоклуб “Бъдеще”

На 28.02.2011 година започна работа екоклуб „Бъдеще”. За лого на клуба, избрахме птицата кълвач, отличаваща се с това, че обитава единствено чиста среда. Мечтата ни е да срещаме кълвача навсякъде около нас, но за да възстановим чистотата на околната среда, се налага да работим всички заедно, намалявайки замърсяването от битови и промишлени отпадъци, както и от вредни емисии във въдуха. За нашата дейност ще ви информираме на сайта на училището. Като членове на създадената от Огняна Огнянова група във Facebook “ Здрава планета – гаранция, че ще ни има!», ще може да споделите помежду си и с нас всичко, което ви вълнува по темата.

В рамките на международния проект PIMMS TRANSFER, за намаляване имитирането на парникови газове в атмосферата, нашето училище се включи с участие в инициативата „Училищно предизвикателство”. Членовете на екоклуба с анкета и специална брошура поощряваха шофьори и пешеходци за проява на отношение към екологичния транспорт – предвижване пеша, с велосипед, обществен транспорт или съвместно ползване на един автомобил по общ маршрут. Подчертавайки ползите за околната среда от екологоотговорното ни поведение в ежедневието, младите ни природо защитници насърчават съучениците си за споделяне на наученото сред семейството и приятели.

Членуваме в глобалната училищна мрежа за практическо образование за енергийна ефективност и възпитание на екологично съзнание по проект SPARE (най-големия международен образователен проект  за устойчива енергия, климат и околна среда – (www.sparebulgaria.com) . От Екологично сдружение „За Земята”, (www.zazemiata.com), наш гост бе г-н Тодор Тодоров – национален координатор на проекта. Той ни запозна с проекта и постигнатите резултати. 

Група членове от екоклуб „Бъдеще” на  29 СОУ „Кузман Шапкарев”, с ръководител Поля Иванова, участва в Националната среща на екоклубовете по SPARE на 15-16 април, 2011 г. в Разград. 

[nggallery id=34]