Награди и постижения

Зрелостници с успехи в състезание по химия

Учениците от 12г клас Хейджан Филипова Филипова, Антония Николаева Добрева и Светослав Кирилов Кирилов показаха отлични резултати в организираното от ХТМУ-София състезание по химия. То бе проведено в периода 11.03-25.05.2011г. по повод обявената от ООН и ЮНЕСКО настояща година за Международна година на химията.

Академичното ръководство на ХТМУ в писмо до директора на 29 СОУ „Кузман Шапкарев“  изказва благодарност на нашите възпитаници и уточнява, че оценката може да бъде използвана при кандидатстване във висшето учебно заведение. На учениците е издадена и грамота за участие, подписана от ректора на ХТМУ доц.д-р инж. Борис Стефанов.

Поздравяваме г-жа Неда Валявичарска и нейните възпитаници за отличното представяне!

Анелия Еротеева – старши учител БЕЛ