НовиниПрием на ученици

Заповед на началника на РИО – София – град за утвърждаване на държавен план-прием в профилирани паралелки за учебната 2012/2013 г.

Изх.№ 9137-271/06.04.2012г. 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ 
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение:

Заповед № РД 27-5/02.04.2012 г. на началника на РИО – София-град за утвърждаване на държавен план-прием в профилирани и непрофилирани паралелки за учебната 2012/2013 г. в общинските средни общообразователни училища и гимназии с Приложение 1.

На всички желаем успех в реализирането на държавния план-прием!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град