ГалерияПроекти

Изследователската дейност – приоритет в дейността на Ателие „ История на българските институции и организации”

Ателие „История на българските институции и организации“ се ръководи от старши учител, български език и литература Цветемира Берова.

Ученици участващи в извънкласната дейност:  Владимир Димов – 9а клас,  Виктор Анастасов – 9а клас, Аси Ангелов – 9б клас, Мариан Витков – 9 б клас, Робин Генков – 9 б клас, Гюлейман Асенова – 10 а клас, Даниела Божилова – 10 а клас, Малвина Сашова – 10 а клас.

Повишаването на мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес чрез засилване на интереса им към изследователската дейност е основният приоритет в работата на Ателие „История на българските институции и организации”. Участниците развиват допълнителни знания, умения и компетентности, събират информация с цел личностна изява и осмисляне на свободното време. Учениците обогатяват познанията си за историята на Народното събрание, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Българската академия на науките с образователни посещения на тези институции.

Придобитите знания и опит позволяват на членовете на ателието да задълбочат интереса си към историческите познания и да усъвършенстват уменията си за самостоятелно участие в изследователската дейност.

[nggallery id=72]