Проекти

Проект „УСПЕХ“

29 СОУ „Кузман Шапкарев“ се включи в проекта „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – УСПЕХ“ по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците, включително и на учениците с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на учениците с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Общо 110 ученици представили заявления за участие, подписани от родител за съгласие  ще участват в следните извънкласни форми:

Клуб „Химия в природата“ – ръководител старши учител, химия и ООС Недка Петрова;

 Ателие „Аз и животните“ – ръководител старши учител, І-ІV клас Даниела Зарева;

 

    Клуб „Млад конструктор“ – ръководител старши учител, І-ІV клас Наталия Лазарова;

 

 

Ателие „История на българските институции и организации“ – ръководител старши учител, български език и литература Цветемира Берова;

Секция „Как се управлява рекламна агенция“ – ръководител старши учител, икономически дисциплини Здравка Каранешева;

Клуб „Моден дизайн“ – ръководител старши учител, философски дисциплини Зоя Господинова;

Клуб „Танцувай с мен“ – ръководител старши учител, физическо възпитание и спорт Христина Вълкова;

 

 

 

Секция „Създаване на уеб сайт“ – ръководител старши учител, информатика и информационни технологии Стоянка Стефанова;
Клуб „Графичен компютърен дизайн“ – ръководител главен учител, информатика и информационни технологии Румяна Миланова.

[nggallery id=63]