Новини

Прием след 8 клас за учебната 2016-2017 година ЕДИНСТВЕНО ПРИ НАС!!! ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение за придобиване на средно образование

Уважаеми родители,
Ние, учителите от 29 СОУ „Кузман Шапкарев”, знаем, че изборът на училище е важен момент за бъдещето на Вашите деца. В първите години на образованието си те изграждат своите навици за учене, характери и личностни качества. Съзнавайки отговорността в тези първи стъпки, ние, екипът учители от 29 СОУ „Кузман Шапкарев”, сме фокусирани да изградим в тях умения и качества като им дадем образование, което ще бъде своеобразен трамплин за тяхното добро бъдеще.

ЗНАНИЕТО Е БЕЗЦЕННО!!!
Вашите, нашите, деца – бъдещето на Република България, са като книга с бели листа, върху които предстои да се пише. Позволете ни да напишем шедьовър!

Прием за учебната 2016/2017 година в 29 СОУ „Кузман Шапкарев”

1 паралелка -Технологичен профил

  “Информационни технологии”

 Профилиращи предмети:
¨ Информационни технологии
¨ Английски език
¨ Информатика

 1 паралелка -Технологичен профил

  “Стопански мениджмънт”

Профилиращи предмети:
¨ Технологии
¨ География и икономика
¨ Информационни технологии

 ЕДИНСТВЕНО  ПРИ  НАС !!!

1 паралелка – Непрофилирана подготовка

  ЗАДОЧНА ФОРМА

 за придобиване на средно образование

Представяне на свидетелство за завършен 8 клас при записване в канцеларията 
от 8:30 до 16:00 часа

 

  ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

ЗА УЧЕБНАТА 2016 – 2017 г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

* Документи за кандидатстване след завършено основно образование-8 клас се подават в 29 СОУ „Кузман Шапкарев”

 

Вид дейност Срок
1 Подаване на документи за участие в първи етап на класиране. 01 – 05.07.2016 г. вкл.
2 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 06.07.2016 г. вкл.
3 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране. 07.07.2016 г.
4 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране. 08.07.2016 г.
5 Подаване на документи за участие във втори етап на класиране. 11.07. 2016 г.
6 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 13.07.2016 г. вкл.
7 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 14.07.2016 г.
8 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. до 18.07.2016 г. вкл.
9 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 19.07.2016 г.
10 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 20.07.2016 г.
11 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 21.07.2016 г.
12 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. до 25.07.2016 г. вкл.
13 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.  Oпределя се от директора                   до 05.09.2016 г. вкл.

14   Утвърждаване на осъществения държавен план прием                                     до 12.09.2016 г. вкл