НовиниПрием на ученици

Прием на ученици след завършено основно образование – след 7 и след 8 клас за учебната 2017 / 2018 година

Уважаеми родители,
Ние, учителите от 29. СУ „Кузман Шапкарев”, знаем, че изборът на училище е важен момент за бъдещето на Вашите деца. В първите години на образованието си те изграждат своите навици за учене, характери и личностни качества. Съзнавайки отговорността в тези първи стъпки, ние, екипът учители от 29. СУ „Кузман Шапкарев”, сме фокусирани да изградим в тях умения и качества като им дадем образование, което ще бъде своеобразен трамплин за тяхното добро бъдеще.

ЗНАНИЕТО Е БЕЗЦЕННО!!!
Вашите, нашите, деца – бъдещето на Република България, са като книга с бели листа, върху които предстои да се пише. Позволете ни да напишем шедьовър!

 Прием за учебната 2017/2018 година в 29. СУ „Кузман Шапкарев”  

след завършен 7 клас

Приемът се осъществява съгласно Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН

1 паралелка – Профил Софтуерни и хардуерни науки

 Профилиращи предмети:

¨ Информатика

¨ Информационни технологии

Състезателния бал се образува по формулата:

Бал = 3 х точки по БЕЛ от НВО + 1 х точки по математика от НВО + оценка по ИТ от свидетелство за завършено основно образование + оценка по чужд език от свидетелство за завършено основно образование  

1 паралелка – Профил  Предприемачески

Профилиращи предмети:

¨ Предприемачество

¨ География и икономика

Състезателния бал се образува по формулата:

Бал = 3 х точки по БЕЛ от НВО + 1 х точки по математика от НВО + оценка по география и икономика от свидетелство за завършено основно образование + оценка по чужд език от свидетелство за завършено основно образование

 ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

 СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

Вид дейност Срок
1 Подаване на документи за участие в приема на ученици.  16 – 22.06.2017 г. вкл.      в училище гнездо
2 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.  до 27.06.2017 г. вкл.         в училище гнездо
3 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 28 – 30.06.2017 г. вкл.      в училището в, което са приети на първи етап
 4  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.  до 04.07.2017 г. вкл.         в училище гнездо
 5 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 05 – 07.07.2017 г. вкл.      в училището в, което са приети на втори етап
6 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 10.07.2017 г.                    в училище гнездо и интернет страницата на РУО София – град
7 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 11 – 13.07.2017 г. вкл.         в училище гнездо
8 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. до 17.07.2017 г. вкл.         в училище гнездо
9 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 18 – 19.07.2017 г. вкл.      в училището в, което са приети на трети етап
10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 21.07.2017 г.                     в училище   гнездо и интернет страницата на РУО София – град
11 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора  в приемащото училище до 04.09.2016 г. вкл.
12 Утвърждаване на осъществения държавен план прием  до 14.09.2017 г. вкл

Място за работа на комисията на 29. СУ „Кузман Шапкарев“ – втори етаж, кабинет 201

от 7,30 часа до 17,30 часа

 

  Прием за учебната 2017/2018 година в 29. СУ „Кузман Шапкарев”

 след завършен 8 клас

Приемът се осъществява съгласно Наредба №10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН

 

1 паралелка -Технологичен профил   “Информационни технологии”

 Профилиращи предмети:

¨ Информационни технологии

¨ Английски език

¨ Информатика

Състезателния бал се образува по формулата:

Бал =  оценка по БЕЛ от свидетелство за завършено основно образование + оценка по математика от свидетелство за завършено основно образование + оценка по ИТ от свидетелство за завършено основно образование + общ успех от свидетелство за завършено основно образование

 

 ЕДИНСТВЕНО  ПРИ  НАС !!!

1 паралелка – Непрофилирана подготовка

  ЗАДОЧНА ФОРМА

 за придобиване на средно образование

Изисквания – завършено основно образование, навършени 16 години

Бал = общ успех от свидетелство за завършено основно образование

 

  ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

* Документи за кандидатстване след завършено основно образование – след завършен 8 клас се подават в 29. СУ „Кузман Шапкарев”

 

Вид дейност Срок
1 Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.  03 – 05.07.2017 г. вкл.
2 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.  до 06.07.2017 г. вкл.
3 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране.  07.07.2017 г.
4 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране.  10.07.2017 г.
5 Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.  11.07. 2017 г.
6 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.  до 13.07.2017 г. вкл.
7 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.  14.07.2016 г.
8 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.  до 18.07.2017 г. вкл.
9 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.  19.07.2017 г.
10 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.  20.07.2017 г.
11 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.  21.07.2017 г.
12 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.  до 26.07.2017 г. вкл.
13 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.  oпределя се от директора до  04.09.2017 г. вкл.

14             Утвърждаване на осъществения държавен план прием                        до 14.09.2017 г. вкл

Място за работа на комисията – партер, кабинет 1 от 7,30 часа до 17,30 часа