Новини

Пролетна ваканция

Съгласно заповед РД09-1168/19. 08. 2016 г. на Министъра на образоването и науката: от 08.04.2017 г. до 17.04.2017 г. вкл. пролетна ваканция  за учениците от І до ХІ клас, от 13.04.2017 г. до 17.04.2017 г. вкл. пролетна ваканция  за учениците от ХІI клас.