НовиниПолезна информация

Вижте кои ученици тръгват на училище от 12 април

От 12 април, понеделник, в 29. СУ се възобновяват присъствените учебни занятия за децата от ПГ и учениците от I-IV клас, V, VI, VIII, X и XI клас. Това произтича от Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки и Заповед № РД09-856/09.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

От 26 април учениците от VIII клас отново ще преминат на обучение от разстояние в платформата Teams.

За учениците от IX и XII клас присъствените учебни занятия ще се възобновят от 26 до 29 април. Дотогава те ще се обучават в Teams.

Присъствено ще се провеждат изпитите за определяне на годишни оценки по учебни предмети, първа поправителна сесия, на учениците от XIIв клас, задочна форма на обучение.

Присъствено по график, изготвен от учителите и утвърден от директора, ще се провеждат индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда.

Часовете за самоподготовка в ПИГ V-VI клас ще се провеждат в платформата Teams от 15,00 часа.

Груповите занимания по проекти и дейности по интереси също ще бъдат в платформата Teams, с изключение на тези за учениците от I до IV клас, които ще са присъствено.

Занятията в 29. СУ се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.