АкцентиНовиниПолезна информация

График на присъственото и електронното обучение през май

В периода от 5 до 14 май за учениците от VIIIа и VIIIб клас продължава обучението от разстояние в електронна среда чрез платформата Teams.

След това – от 17 до 28 май – в Teams ще се обучават учениците от IXа и IXб клас.

За всички останали ученици в 29. СУ учебните занятия през месец май ще са присъствени съгласно Заповед № РД 09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването.