АкцентиНа фокусНовиниПрием на ученици

Прием в ОСМИ КЛАС за учебната 2021/2022 г.

Няма успешни хора, които никога в живота си не са се препъвали и не са правили грешки. Има само успешни хора, които са допускали грешки, след което са променяли плановете си въз основа на миналите неуспехи. СТИВ ДЖОБС

Скъпи седмокласници,

Ние ще ви дадем увереността, че може да намерите успешна реализация в съвременния свят. За предстоящата учебна 2021/2022 година обявяваме прием след завършено основно образование в две паралелки със

STEM ПРОФИЛ “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ”

Паралелка с

интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КОД: 2408

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

 • Утроеният резултат от теста по БЕЛ
 • Резултатът от теста по математика
 • Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
 • Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

Паралелка с

разширено обучение по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

КОД: 3515

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

 • Утроеният резултат от теста по БЕЛ
 • Резултатът от теста по математика
 • Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
 • Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

Завършилите профил „Софтуерни и хардуерни науки“ могат да се реализират в IT сектора и електронните медии, да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните информационни технологии и уеб системи, да разработват софтуерни и арт продукти на съвременно ниво.

Училището ни се класира в топ 5 по дигитални компетентности на учениците на НВО след десети клас.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ 29. СУ

Предлагаме:

 • Едносменен режим на обучение
 • Отлична материална база с модерно мултимедийно оборудване
 • Извънкласни занимания по интереси:
  • Графичен дизайн
  • Мултимедиен свят
  • Аудио и видео клуб
  • Математиката – лесна и интересна
  • От страниците към екрана
 • Допълнителна подготовка за НВО и ДЗИ по проект “Подкрепа за успех”
 • Екип от вдъхновени и вдъхновяващи преподаватели

29. СУ е базово училище на Факултета по славянски филологии на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

ВАЖНИ ДАТИ

НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2021 г.

Издаване на свидетелство за завършено основно образование – до 02 юли 2021 г.

ГРАФИК

на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021-2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейностСрок
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиранедо 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиранедо 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеопределя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2021 г. вкл.
УСПЕХ!