29. СУ "Кузмaн Шапкарев"

29. СУ "Кузмaн Шапкарев"

Училище, което сбъдва мечти

Графици

График на изпити за ученици в задочна и самостоятелна форма, сесия – април

Изпити за определяне на годишни оценки на учениците в задочна форма на обучение:

Изпити за определяне на годишни оценки на учениците в самостоятелна форма на обучение: