АкцентиНовини

„Ние и правото“ – среща със съдия Мавродиева

Съдия Даниела Мавродиева от Върховния административен съд гостува на 29. СУ и проведе беседа с деветокласниците на тема „Ние и правото“ в часа на класа.

Учениците се запознаха със структурата на съдебната ни система, с дейността на ВАС и с възможностите да се реализират, ако завършат специалността „Право“. Съдия Мавродиева отговори и на много въпроси, свързани с работата й и с различни казуси.