Видео

Страхотен екоден

Видеото представя моменти от зелените инициативи, които организирахме за Деня на Земята.

Да не забравяме, че грижата за природата започва от всеки дом и всяко училище.