Награди и постижения

Наш възпитаник на Национална олимпиада по история и цивилизация

Ученикът от 12в клас Николай Христов се представи блестящо на Националната олимпиада по история и цивилизация провела се на 29.04.2011г. в гр.Хасково. Показаният от него успех – Отличен 5,66 е третият резултат от явилите се общо 78 участници, класирани за този кръг. Знанията на учениците се оценяваха от комисия в състав от експерти и учители, а неин председател бе деканът на Историческия факултет в СУ доц. Пламен Митев. Отличното представяне на нашия възпитаник му дава право при желание да влезе без приемен изпит в специалностите на съответния факултет.

Успехът на дванадесетокласника Николай Христов освен доказателство за неговия интерес към историческата наука, носи професионална удовлетвореност и на неговия преподавател по предмета – младия ни колега Ивайло Найденов, споделя се и от всички нас, свързани с името на 29 СОУ „Кузман Шапакарев“.

Стоянка Пейчева, класен ръководител на 12в клас