Бележити датиГалерия

9 май – Ден на Европа

Денят на Европа е повод за редица празнични изяви, в които хората от различни европейски страни се обединяват в стремежа си за мир, единство и просперитет. Духът на Европа вдъхнови и учениците от 29 СОУ, които се включиха активно в отбелязването на знаменателната дата. Изключителен интерес предизвика конкурсът за плакат на тема „Да опазим климата на Европа”. Първо място бе присъдено на Вероник Раденкова от 11д клас и за колективното участие при изготвяне на постер на учениците от 11г клас Ива Алексиева, Мирела Петрова и Ралица Исаева.

Атрактивно премина в училище и Денят на самоуправлението. На 9 май амбициозни и инициативни ученици се изправиха пред предизвикателството да организират учебния процес и да решават различни проблеми в учебно-възпитателната и административна дейност. Изводите са налице – учителската професия е интересна, но никак не е лесна, а да си директор е изкушаващо, но и задължаващо.

Сред интересните изяви се нарежда и участието на учениците от 10а и 10б клас във викторината „Да опознаем Европа”. Оспорваното състезание се състоя в музикалния салон на училището, а представителни отбори от двете паралелки отговаряха на въпроси, свързани с Европа и ЕС. За провеждането и организирането на викторината помощ оказаха г-жа Г. Узунова – пед. съветник, Д. Зарева – преподавател в Началния курс, г-жа Ани Еротеева – преп. по БЕЛ, г-жа Н. Валявичарска и г-н Ив. Джаков – класни ръководители на 10а и 10б клас и г-жа Зоя Господинова – преподавател по философски дисциплини.

Първо място извоюва отборът на 10б клас. Капитанът му Симеон Захариев получи грамота и заслужените аплодисменти на ентусиазираната публика от шестокласници, съученици и учители – гости на проявата. Спортсменски бе поздравен и от капитана на отбора от 10а клас Люсиен Данаилов, с което на дело бяха демонстрирани европейските ценности – сътрудничество, съвършенство, хармония.

Анелия Еротеева – старши учител, БЕЛ

[nggallery id=39]